Ouders

IMG_4576 Soms heeft een kind een extra steuntje in de rug nodig om weer een stap verder te komen.

Remedial Teaching, bijles of studiebegeleiding zijn goede manieren om uw kind te ondersteunen bij het aanleren van reken-, lees-, spelling- of studievaardighedenIMG_4577. Hierbij kijk ik niet alleen naar de hiaten in de kennis maar besteed ook veel aandacht aan zelfreflectie, welbevinden en zelfvertrouwen.

Juist deze kwaliteiten lijden onder de (mogelijk) negatieve ervaring die uw kind op school heeft, met de moeilijke vakken. Als een kind met vertrouwen en autonomie werkt, is zelfs de moeilijkste som, het lastigste dictee of de spannendste toets te overwinnen, ………….. op je eigen niveau, met vertrouwen in eigen kunnen.

We werken volgens een vastgesteld handelingsplan waarin per les de behandelde stof en observaties worden geregistreerd. Bij het uitzoeken van de opdrachten sluit ik zoveel mogelijk aan bij de methodes van school en de bekende begrippen en  handelingen van de kinderen om zo bestendiging van de aan te leren vaardigheden op alle gebieden te bewerkstellingen.

Ook huiswerk is een vast onderdeel van deze lessen. Samen met uw kind besteedt u tijd aan de nieuw aangeleerde vaardigheden. Door dit automatiseren en inslijpen ervaart uw kind het vertrouwen dat alles te leren is.